Waardebepalingen uw antiek verkopen, antiek kopen
Antiekexperten.com

Welke elementen bepalen de waarde van antiek

Welke elementen bepalen de waarde van een antiek stuk?

Welke elementen bepalen de waarde van een antiek stuk?

Historische en geografische aspecten

 • De ouderdom … 15de, 18de eeuw etc… (hoe ouder hoe duurder)
 • De oorsprong (land, streek, atelier, manufacture, school)
 • De zeldzaamheid (piéce unique of veel voorkomend)
 • Het al dan niet bekend zijn van de maker (schilder, ébènist, artisan)
 • De afkomst — Wie waren de vroegere eigenaars? (bvb. van een personaliteit)
 • Primeur, modelstuk (voor bvb een tentoonstelling) of niet

Technische aspecten

 • De gebruikte materialen, (dure/goedkope materialen)
 • De decoratie, (makkelijk/moeilijk toe te passen)
 • De kwaliteit/precisie van de uitgevoerde handwerkzaamheden
 • De conservatie (goed/slecht onderhouden) 
 • De restauratie, renovatie, herstellingen

Economische en tijdsgebonden aspecten 

 • Politieke en economische toestanden (welvaart/oorlog)
 • Familiestuk, erfenis (is eerder sentimenteel)

En als laatste en vaak ook HET doorslaggevend argument dat de waarde bepaald:

 • Modetrends en 
 • Belangstelling van de koper en de antiekmarkt.

Antiek verkopen 

Zelf antiek verkopen

Antiek kopen