Welke elementen bepalen de waarde van antiek

Welke elementen bepalen de waarde van een antiek stuk?

Welke elementen bepalen de waarde van een antiek stuk?

Historische en geografische aspecten

 • De ouderdom … 15de, 18de eeuw etc… (hoe ouder hoe duurder)
 • De oorsprong (land, streek, atelier, manufacture, school)
 • De zeldzaamheid (piéce unique of veel voorkomend)
 • Het al dan niet bekend zijn van de maker (schilder, ébènist, artisan)
 • De afkomst — Wie waren de vroegere eigenaars? (bvb. van een personaliteit)
 • Primeur, modelstuk (voor bvb een tentoonstelling) of niet

Technische aspecten

 • De gebruikte materialen, (dure/goedkope materialen)
 • De decoratie, (makkelijk/moeilijk toe te passen)
 • De kwaliteit/precisie van de uitgevoerde handwerkzaamheden
 • De conservatie (goed/slecht onderhouden) 
 • De restauratie, renovatie, herstellingen

Economische en tijdsgebonden aspecten 

 • Politieke en economische toestanden (welvaart/oorlog)
 • Familiestuk, erfenis (is eerder sentimenteel)

En als laatste en vaak ook HET doorslaggevend argument dat de waarde bepaald:

 • Modetrends en belangstelling van de koper en de antiekmarkt.

Enkele sfeerbeelden  

Antiek kopen
& verkopen

Zelf antiek verkopen
glas-004
Veling antiek keramiek, glas
Speld, ecaille, email, parels,ca. 1903
Veilingen antiek en curiosia
001
Interieur & decoratie veilingen