Waardebepalingen uw antiek verkopen, antiek kopen
Antiekexperten.com

Verenigingen van antiquairs

Verenigingen van antiquairs

Lidmaatschap

Een antiquair die zichzelf respecteert probeert lid te zijn of te worden van een officieel erkende antiekvereniging. In principe moet je voorgedragen worden door een of meer leden. Na een proefperiode van 2 à 3 jaar wordt een evaluatie opgemaakt. Er wordt nagekeken of het nieuwe lid voldoet aan de kwaliteitsnormen en aan de deontologische regels. De authenticiteit van een antiek stuk wordt immers hoog in het vaandel gedragen.

Er dient wel vermeld dat de verenigingen geen sancties kunnen uitvoeren. Bij misstappen kan men niet opgetreden. De enige maatregel die men kan nemen is uitsluiting. Er wordt dus gerekend op de fair-play van de leden. Maar voor een eventueel slachtoffer is het dan al te laat. Daarom pleiten we voor: terugname van het stuk en volledige terug betaling van de koopsom.

Twee soorten verenigingen

In België zijn er twee soorten verenigingen de nationaal en de meer plaatselijk georiënteerde verenigingen. La Chambre Royale des Antiquaires de Belgique zou gans België moeten omvatten. Maar is een onderonsje van overwegend Franstalige leden.

Door onvrede hebben er afscheuringen plaatsgevonden. Deze hebben in Antwerpen, Brugge en Gent Vlaamse en plaatselijke gilden, stichtingen en genootschappen opgericht.

Het zijn:

  • de Gilde van Vlaamse Antiquairs,
  • de Stichting Antiquairs Antwerpen,
  • de Stichting Antiquairs Gent en
  • het Genootschap der Brugse Antiquairs

Antiek verkopen 

Zelf antiek verkopen

Antiek kopen