Waardebepalingen antiek verkopen antiek kopen
Antiekexperten.com

Het bieden tijdens de veiling

Het bieden tijdens de veiling

Vooraf registreren?

Voor u wilt deelnemen aan het eigenlijke bieden, doet u er goed aan na te gaan of u zich vooraf moet registreren. Heel wat veilingzaken opteren om een formulier in te vullen voor het eigenlijke bieden. U ontvangt dan een nummer waarmee u kunt deelnemen aan het bieden. Hierdoor wordt heel wat tijd uitgespaard. Na het toekennen moet u zich namelijk bekend maken. Omdat de registratie vooraf gebeurde spaart men dus heel wat tijd uit tijdens de veiling. Indien men geen registratie vooraf doet, moeten uw coördinaten genoteerd worden na iedere toekenning. Dit verstoort het vlotte verloop van de veiling.

Betaling

Indien u niet cash betaalt, vraagt u best voor de aanvang van de veiling welke betalingsmethoden geaccepteerd worden. De meeste veilinghuizen accepteren de gangbare bankkaarten. Indien u plant om een grote som uit te geven zal u misschien bankreferenties moet leveren. Houdt daar rekening mee. Check vooraf na hoe u kunt betalen (cash of creditkaart). Het maximum bedrag dat u met cashgeld mag betalen is wettelijk bepaald. Heel wat veilinghuizen beperken het bedrag dat u met cashgeld kunt betalen.

Wanneer wordt uw lot gepresenteerd?

Indien het aantal loten beperkt is zal de veiling meestal op een dag, op een namiddag of avond plaatshebben. Gebruikelijk is dat me bij het begin aanvangt. De kleine nummers komen dus eerst. De hoge nummers laatst. Indien het een grote veiling betreft, kunt bij hoge lotnummers, vragen aan de veilingmeester wanneer hij verwacht dat uw lot behandeld wordt. Gewoonlijk wordt een tempo van 60 à 100 loten per uur aangehouden. Zorg dus dat u niet te laat bent.

Vooraf een bod doen

Indien u niet aanwezig kunt zijn, kunt u vooraf op een formulier een bod doen. Als er lager geboden wordt bent u de nieuwe eigenaar. Andersom wordt degene die hoger biedt de nieuwe eigenaar.

Het eigenlijke bieden

De veilingmeester zal van elk lot dat aangeboden wordt het nummer aankondigen. Gewoonlijk wordt een startprijs ingezet die iets lager is dan de laagste schatting. Wie wenst mee te bieden geeft een teken aan de veilingmeester. Dit kan zijn: een hoofdknik, een handgebaar of het tonen van zijn nummer.

De biedprijs stijgt met een vaste waarde

De prijs bij het bieden gaat omhoog met een vaste waarde. Deze waarde kan vermeld zijn in de cataloog of wordt vooraf door de veilingmeester aangekondigd. De waarden kunnen bvb zijn 12,5, 25, 50, 100 EURO enz. Om het de internationale klanten gemakkelijk te maken is er bij grotere veilingen een elektronisch paneel dat de prijzen omrekent in vreemde munten ($ en £).

Het toekennen of afhameren

De veilingmeester wijst in de richting van de bieder en noemt de prijs die op dat moment geldig is. Als er ten slotte niet meer hoger geboden wordt kent de veilingmeester het lot toe aan de nieuwe eigenaar. Hij doet dit door met zijn hamer op de tafel te tikken en de naam, een beschrijving of het nummer van de hoogste bieder te noemen. Daarom noemt men de hoogst geboden prijs ook vaak de “hamerprijs”.

Uw eerste deelname

Wanneer u voor het eerst deelneemt aan het bieden is het belangrijk dat u duidelijk toont dat u wil meebieden. In een overvolle zaal ziet men al eens iemand over het hoofd. Een hoofdknik is dan niet altijd voldoende. Zwaai met uw hand, cataloog of nummer. Het risico dat de veilingmeester u niet opmerkt is dan eerder klein.

Maakt u geen zorgen indien de veilingmeester u schijnt te negeren. Alleen als u in de buurt van uw vooropgesteld bod komt wordt het kritiek. Als u dan het stuk wil verwerven moet u wel reageren en u doen opmerken.

Bijkomende kosten

Bovenop de hamerprijs komen nog kosten. Vaak liggen deze in de buurt van de 30%. Deze kosten omvatten de veilingkosten en de BTW. Deze veilingkosten worden in alle veilinghuizen toegepast maar zijn niet overal even hoog. Hier kunnen nog 4% auteursrechten bijkomen indien de maker minder dan 70 jaar overleden is. U doet er best aan dit na te vragen voor de veiling begint.

Antiek verkopen

Antiek verkopen

Antiek kopen