Waardebepalingen uw antiek verkopen, antiek kopen
Antiekexperten.com

Praktische tips bij het veilen

Praktische tips bij het veilen  

Een veiling is een show

Houdt er rekening dat de veiling zelf een attractie is. De taak van de veilingmeester is tweeërlei: Hij moet in de eerste plaats zoveel mogelijk verkopen. Op iedere verkoop verdient het veilinghuis ongeveer 20% (30% – de BTW voor de koper en 10-15% voor de aanbrenger). Hoe hoger de hamerprijs hoe meer het veilinghuis verdient. Aan de andere kant wil het publiek een show. Door toedoen van de massamedia is het showelement zeer belangrijk geworden is alles wat aangeboden wordt. Met ander woorden show doet verkopen.

Houdt de veilingmeester in de gaten

Tijdens het veilen wijst de veilingmeester de hoogste bieder aan. Hij identificeert de bieder (Mevrouw in het blauw achteraan rechts, bieder met nummer xxx, enz…). Houdt dit zoveel mogelijk in de gaten. Als u vermoedt dat hij in het ijle wijst, naar niemand of steeds naar dezelfde zijn er drie mogelijkheden. Hij doet dit om de prijs op te drijven. Hij wijst naar een stroman. Het is een potentiële koper. Probeer te achterhalen wat deze signalen betekenen. Anders loop je het risico te hoog te bieden.

Uw plaats in de veilingzaal

Het is belangrijk dat u een goed overzicht hebt op de zaal. Zowel op de veilingmeester als op de deelnemers. Telkens er een lot verkocht wordt waar u belangstelling voor hebt, doe je er best aan de tegenspelers in de gaten te kunnen houden. Zijn ze zelfzeker, rustig, zenuwachtig het voorspeld nogal eens hoe men gaat reageren. Je ziet niet wat achter u gebeurt, als je vooraan zit. Dus achteraan is de aangewezen plaats.

Stromannen

Veilinghuizen durven ook zogenaamde stromannen inschakelen. Het is hun taak om het bedrag te verhogen. Zij doen dit door mee te bieden. Hoewel zij in feite geen koper zijn. Het is niet eenvoudig deze stromannen te herkennen. Toch geven we een paar tips. Wie vaak veilingen bezoekt herkent deze steeds voorkomende gezichten op de duur wel. Stromannen reageren op een subtiel signaal van de veilingmeester en bieden daarom op veel verschillende loten. Geïnteresseerde kopers gaan meestal selectiever te werk. Ze bieden bvb alleen op porselein of meubels naargelang hun interesse. Als een stroman als laatste biedt wordt het stuk vaak ingehouden: prijs te laag is dan meestal de uitleg. Je bent dan gewaarschuwd. Herken je een stroman viseert hem dan, wedden dat het effect heeft.

Zelf meebieden

Je gaat dan zelf als stroman fungeren. Dit is vrij delicaat. Als je de pech hebt dat het stuk aan u toegewezen wordt, zit je met de gebakken peren. Uw doel verkopen is dan niet bereikt. Bovendien wordt je opgezadeld met de kosten.

De particulier en de vakman als koper

Naast particulieren wordt er ook door vaklui geboden. Zij hebben het voordeel van hun beroepskennis. Iets waar een particulier minder profijt van heeft, tenzij hij kenner of collectioneur is die zich verdiept heeft in de materie. Vaklui hebben het nadeel dat ze minder hoog kunnen bieden dan de particulier. Hun bedoeling is het lot verder te verkopen in hun antiekzaak. En hiervoor moeten ze een winstmarge aanhouden. De particulier kan dus langer en hoger bieden. Omdat men buiten zijn regio minder gekend is kopen vaklui vaak in buitenlandse veilingen aan. Uiteraard wordt ook met minder gekende tussenpersonen gewerkt.

Kopen via de telefoon

Wie niet aanwezig wenst of kan zijn, kan ook telefonisch bieden. Een medewerker neemt even voor het lot verkocht wordt contact op met de geïnteresseerde klant. Op deze manier kan meegeboden worden via de telefoon. De medewerker geeft dan de instructies door aan de veilingmeester.

Kopen via een bod vooraf

U kunt vooraf ook een verkooporder indienen. Met het bedrag dat door u ingezet is wordt dan rekening gehouden tijdens de veiling van het lot. Is uw bedrag hoger dan het hoogste bod, dan bent u de nieuwe eigenaar. Het nadeel is dat u niet hoger kunt bieden. Op deze manier ontsnap je wel aan het tegen elkaar opbieden.

Bijkomende informatie over het lot

Soms wordt extra informatie gegeven over het lot. Dit is vaak een correctie op de beschrijving in de cataloog. Dit kan een meerwaarde betekenen, maar ook andersom. U doet er best aan uw bod aan te passen op dat moment

Enkele tips:

 • Koop de catalogus als hulp bij de selectie en het bieden.
 • Kijk na of u zich vooraf moet registeren.
 • Laat u adviseren door het personeel van het veilinghuis.
 • Als u aan iets twijfelt, vraag dan tot u de inlichtingen hebt die u wenst.
 • Bepaal vooraf tot hoever u wilt bieden en houdt u daar aan.
 • Bied duidelijk maar met geen al te overdreven enthousiasme.
 • Dit zet andere kopers aan om mee te bieden.
 • Check vooraf na hoe u kunt betalen (cash of creditkaart).
 • Het maximum bedrag dat u met cashgeld mag betalen is wettelijk bepaald.
 • Heel wat veilinghuizen beperken het bedrag dat u met cashgeld kunt betalen.
 • Verifieer of u de juiste prijs (die afgeslagen werd) aangerekend wordt.
 • Vraag een certificaat van echtheid met gedetailleerde uitleg.
 • Voor een beginner is dit een belangrijk onderdeel van het leerproces.

Antiek verkopen

Zelf antiek verkopen

Antiek kopen