Waardebepalingen antiek verkopen antiek kopen
Antiekexperten.com

Prijzen en authenticiteit

Prijzen en authenticiteit

Prijskaartje, hoger? lager?

Gespecialiseerde beurzen worden vaak opgedeeld in vakken met specialisaties. Antiquairs met dezelfde specialiteit staan dus bij elkaar. Vergelijken wordt dus eenvoudiger. De prijzen zijn hierdoor ook meer concurrentieel. Omdat de aangeboden stukken het resultaat zijn van uitvoerig studiewerk is hun waarde gekend. Vaak zijn het enige stukken. U mag dus een hoger prijskaartje verwachten. Nochtans is het merendeel van de antiquairs bereid om over de prijs te onderhandelen.

Aankoopbewijs en certificaat

Het is belangrijk dat u altijd een aankoopbewijs vraagt. Dit moet de coördinaten van verkoper en koper vermelden en een zeer uitvoerige beschrijving – liefst met foto – van de gekochte stuk(ken).

Vermeld hierin de officiële of de gangbare benaming, de afmetingen, de materie, de sier- en verfraaiingtechniek(en), de maker, de school, plaats van herkomst, stijlkenmerken en -periode, fabricatieperiode, de conservatie, restauraties, renovaties etc. Dit is belangrijk indien u later het stuk komt te verliezen door diefstal of schade. Bewaar dit document in kluis.

Bij de verkoop van voorwerpen van (hoge) waarde zal de handelaar vaak een certificaat van echtheid afgeven. Dit is een deskundige verklaring dat het gekochte voorwerp echt is; te denken valt aan kunstvoorwerpen, maar ook aan antieke voorwerpen, originele exemplaren van oude kranten en dergelijke. Als de kunstenaar nog in leven is, kan zo’n certificaat door hemzelf worden afgegeven. Een garantie is dit niet: van Karel Appel is het verhaal bekend dat hij, ongetwijfeld te goeder trouw, vele verklaringen van echtheid schijnt te hebben afgegeven voor werken die niet van zijn hand bleken te zijn.

Authenticiteit

Op beurzen met gewaarborgde stukken weet u dat u goede stukken krijgt. Op de andere beurzen zijn veel van de stukken die aangeboden worden beter te catalogeren onder de noemer tweedehands, brocanterie of curiosa in plaats van antiek.

Om antiek genoemd te worden moet een stuk dateren van voor 1830. Echte liefhebbers en collectioneurs beschouwen jongere stukken nog niet als echt antiek. Dit heeft te maken met het feit dat men na 1830 “en serie” begon te fabriceren met de machine. Handgemaakte stukken van voor 1830 ( tot en met de Empire (Fr) en de Regency (UK) worden dus wel als antiek beschouwd.

Houdt er ook rekening mee dat een stuk nooit “authentiek” kan zijn. Het kan nu nooit meer zijn zoals het was in de tijd dat het gemaakt werd. Ofwel is het veranderd door de tijd heen door erosie en gebruik en dan spreekt men van historische authenticiteit ofwel is het veranderd door renovatie, restauratie, opfrissen en dan wordt het niet-historische authenticiteit genoemd.

Antiek verkopen 

Zelf antiek verkopen

Antiek kopen