Waardebepalingen antiek verkopen antiek kopen
Antiekexperten.com

Vettingbeurzen en experten

Vettingbeurzen en experten

Beurzen met gewaarborgde antiek
(vetted fairs)

De grote(re) antiekbeurzen organiseren voor de opening een controle uitgevoerd door kenners of experten. Zij bepalen of het aangeboden stuk overeenstemt met de beschrijving dat de antiquair aan het stuk gegeven heeft. Het is de taak van deze experten de stukken te laten verwijderen waarvan de beschrijving niet conform is met het aangeboden stuk. Deze experten geven u dus geen echte authenticiteitgarantie.

Een voorbeeld: een antiquair biedt een 19de eeuwse wandtafel (ca. 1860) aan als zijnde een 18de eeuwse Régence consoletafel (ca. 1725). Als de antiquair de beschrijving aanpast, mag het stuk toch tijdens de beurs aangeboden worden als 19de eeuws. Maar wie belet dat het stuk tijdens de beurs toch als 18de eeuws wordt aangeboden? Laat u dus goed informeren – desnoods door derden – voor u koopt.Na de keuring door de experten mogen geen nieuwe objecten toegevoegd worden in de stand van de antiquair. Op deze manier probeert men een zekere garantie aan te bieden aan de koper.

Afhankelijk of onafhankelijk expert

De koper moet zich wel bewust zijn dat de experten die deze controle doen afhankelijk of onafhankelijk kunnen zijn. Afhankelijke experten zijn in dienst van een antiquair of een veilinghuis. Experten die afhankelijk, dus commercieel gebonden zijn, zullen altijd water in hun wijn moeten doen. Zij zullen noodgedwongen een en ander door de vingers moeten zien. Het is immers onvermijdelijk dat ze in de toekomst zullen moeten samenwerken met de antiquair waar van ze nu een stuk moeten afkeuren. U zult best begrijpen dat men dit om commerciële redenen niet zal doen. De controle van onafhankelijke experten is dus een betere garantie voor de koper.


All-round experten

Hoedt u ook voor experten die beweren “all-round experten” te zijn. Dit kan gewoon niet. Men kan niet van alles op de hoogte zijn. Daarvoor is de antiekwereld veel te complex geworden. Tegenwoordig wil men de authenticiteit wetenschappelijk bewijzen. Hiervoor is een grondige, technische of gespecialiseerde kennis nodig van al de nodige technieken. Experten die dit toch beweren all-round te zijn, hebben hooguit een basiskennis en niets meer. Als je logisch nadenkt degraderen zij zichzelf automatisch tot het niveau van basis-kenner. En dit is heel wat anders dan het niveau van expert.

All-round experten

Hoedt u ook voor experten die beweren “all-round experten” te zijn. Dit kan gewoon niet. Men kan niet van alles op de hoogte zijn. Daarvoor is de antiekwereld veel te complex geworden. Tegenwoordig wil men de authenticiteit wetenschappelijk bewijzen. Hiervoor is een grondige, technische of gespecialiseerde kennis nodig van al de nodige technieken. Experten die dit toch beweren all-round te zijn, hebben hooguit een basiskennis en niets meer. Als je logisch nadenkt degraderen zij zichzelf automatisch tot het niveau van basis-kenner. En dit is heel wat anders dan het niveau van expert.

Antiek verkopen 

Zelf antiek verkopen

Antiek kopen