Waardebepalingen uw antiek verkopen, antiek kopen
Antiekexperten.com

Uw rechten als koper

Uw rechten als koper

Antiek kopen op het internet

Ondanks dat het kopen op het internet steeds meer ingeburgerd geraakt, blijft een zeker wantrouwen heersen. Nochtans het is handig, je moet de deur niet uit. Gedaan met overvolle parkings. Gedaan met aanschuiven aan de kassa. Gedaan met opdringerige verkopers. U kunt veel winkels en prijzen met elkaar vergelijken, en dat zowel in België als in Europa, en zelfs ver daarbuiten.

De cijfers spreken voor zich. De helft van de Belgen koopt minstens een keer per jaar op het internet. Dit kan gaan om treintickets, toegangskaartjes voor het theater, reservaties voor hotelkamers en vliegtuigbiljetten, boeken, dvd’s, pc’s en software. Is zo’n transactie dan niet gevaarlijk? Soms wel en veel consumenten voelen er zich nog ongemakkelijk bij. Maar wie enkele veiligheidstips in acht neemt, kan zijn privacy in ruime mate beschermen.

  • Indien u op het internet koopt bent u dan goed beschermd?
  • Is het gevaarlijk? Kunt u zich zelf beschermen?
  • Wat kunt u doen om uw veiligheid te verhogen?

We geven u tips en tricks die het kopen op het internet veiliger maken.

De koper

Als je iets koopt, moet je betalen. Dit geld voor de winkel in de buurt, maar ook als u koopt via het internet. De winkelier in uw buurt kent u meestal, terwijl u dat van de beheerder van de website in kwestie niet met zekerheid weet. Daarom werden een aantal veiligheidsregels ingevoerd om uw privacy én uw bankrekening te beschermen.

Uw rechten als internetkoper

Juridisch gezien is de internetconsument in relatief grote mate beschermd, dankzij een reeks wetteksten en Europese richtlijnen. In de niet EU-landen bestaan vergelijkbare wetten.

Deze wetteksten en richtlijnen geven u het recht op:

Een volledige informatie over het product dat u wilt kopen

De aanbieding in de internetwinkel moet minimaal volgende nformatie bevatten:

  • de identiteit en maatschappelijke zetel van de verkoper
  • de eventuele kosten die aan de levering verbonden zijn
  • de plaats waar u terecht kunt met een eventuele klacht

Een geschreven bevestiging van uw bestelling

Zodra u een bestelling hebt geplaatst, is de verkoper verplicht u informatie te geven over de dienst na levering en de waarborg. De verkoper moet u ook een bevestiging bezorgen van al de gegevens die u hem hebt verstrekt.

Annuleren binnen de zeven werkdagen

U hebt het recht om de bestelling binnen de zeven werkdagen (zon- en feestdagen dus niet inbegrepen) te annuleren. Op dit vlak wordt de verkoop via het internet gelijkgesteld met de verkoop via de telefoon, brief en aan de deur.

U hebt dus zeven werkdagen om af te zien van de verkoop, zonder dat u een reden moet opgeven. U bent ook geen kosten verschuldigd. De verkoper moet alles wat u betaalde, terugstorten binnen de 30 dagen nadat u de bestelling geannuleerd hebt.

U mag de verkoper op de hoogte brengen van uw verzaking aan de verkoop met een fax of e-mail. Om alle discussies te vermijden doet u dit best met een aangetekende brief, voor de zeven dagen voorbij zijn. Dat is het beste bewijs. Uiteraard stuurt u meteen de gekochte waren terug!

Uitzondering

Voor de aankoop van producten met een verzegelde verpakking als cd’s, dvd’s, video’s en softwareprogramma’s geldt een uitzonderingsregeling. Als u de verpakking of het zegel van dergelijke producten hebt verbroken, hebt u niet meer het recht ze terug te sturen.

Weigeren iets te kopen dat u niet besteld hebt

Producten die u niet gekocht hebt of ongevraagd werden toegestuurd mag u weigeren zonder meer. In principe moet u ze zelfs niet terugsturen. U doet er wel goed aan de verkoper te verwittigen en met hem af te spreken op welke manier de goederen terug moeten. Hij kan u nooit verplichten om ze op uw kosten terug te bezorgen.

Uw bestelling te ontvangen binnen de 30 dagen

Als u vooraf met de verkoper een andere termijn overeengekomen bent, kan deze termijn overschreden worden. Het aankoopcontract wordt automatisch ontbonden als u na 30 dagen (of na de afgesproken termijn) niets hebt ontvangen. Automatisch wil zeggen dat U daar niets hoeft voor te doen, zelfs geen aangetekende brief sturen. De verkoper moet in dit geval uw geld terug storten binnen de 30 dagen.

Het product intact geleverd krijgen

De verkoper draagt het risico van het transport. Gaat er iets mis tijdens de verzending – beschadiging, verlies – dan is de verkoper verplicht om u een nieuw product op te sturen of – als dat niet meer kan – u uw geld terug te betalen.

Attentie

Deze rechten gelden alleen voor Europese website’s. Koopt u op een niet-europese website, lees dan goed de voorwaarden!

Antiek verkopen 

Zelf antiek verkopen

Antiek kopen