Waardebepalingen antiek verkopen antiek kopen
Antiekexperten.com

Welke elementen bepalen de waarde van antiek

Welke elementen bepalen de waarde van een antiek stuk?

Uw antiek verkopen
aan  de  “HOOGSTE PRIJS“…

Iedereen uit  de antiekbranche
belooft u de  “HOOGSTE PRIJS” te betalen
Maar is dit wel zo

Hoeveel is uw antiek NU WERKELIJK waard? 
WAAR en HOE krijgt u
de BESTE PRIJS voor uw antiek?

Vul het formulier waardebepaling in
en bezorg ons uw foto’s
en wij vertellen het u.…. 

 

Welke elementen bepalen de waarde van een antiek stuk?

 1. Historische en geografische aspecten
 2. Technische aspecten
 3. Economische en tijdsgebonden aspecten

  (zie verder voor meer details)

Historische en geografische aspecten

 • De ouderdom
  15de, 18de eeuw etc… (hoe ouder hoe duurder)
 • De oorsprong
  land, streek, atelier, manufacture, school)
 • De zeldzaamheid 
  piéce unique of veel voorkomend
 • Het al dan niet bekend zijn van de maker
  schilder, ébènist, artisan
  m.a.w. Is het artefact gesigneerd?
 • De afkomst
  Wie waren de vroegere eigenaars? (bvb. van een personaliteit)
 • Primeur, of modelstuk (voor bvb een tentoonstelling) of niet

Technische aspecten

 • De gebruikte materialen,
  dure/goedkope materialen
 • De decoratie,
  makkelijk/moeilijk toe te passen
 • De kwaliteit en de precisie van de uitgevoerde handwerkzaamheden
 • De conservatie 
  goed/slecht onderhouden
 • De restauratie,
 • Renovatie,
 • Herstellingen

Economische en tijdsgebonden aspecten 

 • Politieke en economische toestanden
  welvaart, recessie of oorlog
 • Familiestuk, erfenis maar dit is eerder sentimenteel en persoonsgebonden
 • En als laatste en vaak ook HET DOORSLAGGEVEND ARGUMENT
 • MODETRENDS
  Welke stijlperiode of kunstenaar zijn op dit ogenblik in en
 • De BELANGSTELLING VAN DE MARKT EN DE KOPER.

Antiek verkopen 

Antiek verkopen

Antiek kopen