Antiekexperten.com

Welke elementen bepalen de waarde van antiek

Welke elementen bepalen
de waarde van een antiek stuk?

Uw antiek verkopen
aan  de  “HOOGSTE PRIJS“…
Iedereen uit  de antiekbranche belooft u
de  “HOOGSTE PRIJS” te betalen voor uw antiek.

MAAR IS DAT WEL ZO?
Hoeveel is uw antiek NU WERKELIJK waard
WAAR en HOE krijgt u
de BESTE PRIJS voor uw antiek?
wij vertellen het u….. 

Hoe contact opnemen om de waarde
 te weten 
van uw antieke stukken

Welke elementen bepalen de waarde van een antiek stuk?

1. Historische en geografische aspecten
2. Technische aspecten
3. Economische en tijdsgebonden aspecten

(zie verder voor meer details)

1. Historische en geografische aspecten

 • De ouderdom
  Is het stuk uit de 16de, 17de, 18de eeuw etc…
  m.a.w. hoe ouder uw antiek stuk is hoe waardevoller
 • De oorsprong…
  Is het land, de streek, het atelier, de manufacture, de school
  gekend of op dit momemt in de belangstelleing
  dan stijgt de waarde van het object

 • De zeldzaamheid….
  is het een ”piéce unique” dan stijgt de waarde van het object 
  is het een veel voorkomend object dan is de waarde eerder gering.

 • Het al dan niet bekend zijn van de maker, schilder, ébènist, artisan
  m.a.w. Is het artefact gesigneerd dan is de waarde veel hoger

 • De afkomst….
  Wie waren de vroegere eigenaars?
  is het object bvb. van een personaliteit, een VIP, een politicus, een filmster, etc….
  dan stijfgt de waarde van het object

 • Primeur, of modelstuk
  Is het object bvb. voor een tentoonstelling gemaakt
  heeft het model gestaan voor andere objecten
  dan stijgt de waarde van het object.

2. Technische aspecten

 • De gebruikte materialen,
  Is het stuk gemaakt in dure materialen dan stijgt de waarde
  Is het stuk gemaakt in goedkope materialen dan daalt de waarde

 • De decoratie,
  Is de decoratie moeillijk toe te passen dan stijgt de waarde
  Is de decoratie makkelijk toe te passen dan daalt de waarde

 • De handwerkzaamheden
  Zijn de handzerkzaamheden moeilijk moeilijk toe te passen dan stijgt de waarde
  Zijn de handzerkzaamheden moeilijk gemakkelijk toe te passen dan daalt de waarde

 • De conservatie 
  Is het object goed bewaard door de tijd dan stijgt de waarde
  is het slecht onderhouden dan daalt de waarde

 • De restauratie,
   is het stuk gebleven zoals het genmaakt is, dus nog origineel, dan stijgt de waarde.
  Zijn er restauraties uitgevoerd dan daalt de waarde

 • Renovatie,
  Zijn er kleine of nieuwe onderdelen toegeveogd aan het object dan daalt de waarde

 • Herstellingen
  Zijn er serieuze of eerder grote herstellingen uitgevoerd aan het object dan daalt de waarde

3. Economische en tijdsgebonden aspecten

 • Politieke en economische toestanden
  Bij welvaart zal of kan de waarde stijgen
  Bij recessie of oorlog zal de waarde verminderen


 • Familiestuk, erfenis
  Voor leden van een familie kan de waarde vermeerderen
  Voor niet-leden van de familie betekend dit geen meerwaarde.
  Dit is dus eerder sentimenteel en persoonsgebonden

 • MODETRENDS
  Welke stijlperiode, object of kunstenaar zijn op dit ogenblik ‘hot’, “cool’

 • De BELANGSTELLING van de MARKT en van de KOPER.
  Als er veel belangstelling is voor het object dan stijgt de prijs.
  Als er geen belangstelling is voor het object dan daalt de prijs.

  De belangstelling van de markt en de koper
  is vaak 
  het DOORSLAGGEVEND ARGUMENT bij de verkoop.