Waardebepalingen van uw antiek en info over kunst en design
Antiekexperten.com

William Morris

William Morris

Overzicht actieve loopbaan

William Morris  (1834-1896)

William Morris

Hij beïnvloedde op alle mogelijke manieren zo goed als iedereen die met design bezig was van het begin van de 20ste eeuw. Hij heeft het design vooral beïnvloed met zijn ideeën en minder met wat hij maakte. Zijn proza en poëzie waren langdradig en daarom niet zo succesvol.

Morris was de eerste die de waarde van het ambachtswerk in de aandacht bracht. Oprechtheid ten opzichte van materiaal, was de basis van de Arts & Crafts-beweging. Hij hield van de eenvoud en propageerde het leven op het platteland. In 1880 schreef hij: “Eenvoud van leven, dat eenvoud van smaak voortbrengt, dat is een liefde voor goede en verheven zaken, is van alle dingen hoogstnoodzakelijk voor de geboorte van de nieuwe en betere kunst waar we naar snakken; overal eenvoud, in het paleis en in de cottage”. U ziet dat Morris rare ideeën over eenvoud had.

Hoewel Nikolaus Pevsner hem in zijn invloedrijke boek van 1936 tot pionier van het modernisme verkoos, hebben deze ideeën in feite een kwalijke invloed gehad. Morris” antistedelijk en anti-industrieël conservatisme ondermijnde de basis voor het modernisme in Groot-Brittannië. In vlagen van socialistische agitatie en ver van de stad vervloekte hij de industrialisatie. Tegen een mijnwerker zei hij eens: “Ik zou blij zijn als we zonder kolen konden.”

Hij wilde zijn revolutie om te verzekeren dat de 20ste eeuw [ … l gezonde goederen krijgt en ambachtelijke ornamenten, maar maakte zijn eigen ornamenten machinaal.. Hij propageerde de principes van het ambachtswerk, maar maakte zelf meubels met de machine. Hij idealiseerde de middeleeuwen. Hij was nochtans voorzien van de laatste moderne gemakken, die hij zelf ongenadig afwees. Een stelling of gedachte waardoor men hem beschuldigd van hypocrisie.

Morris was ondanks alles een getalenteerd ontwerper van tapijten, behang en meubilair. Hij richtte in 1862 de firma Morris, Marshall & Faulkner op. Hij ging zich later bezighouden met boekendesign voor Kelmscott Press in een huis in Cotswold, waar hij aan de beschaving kon ontsnappen die hem onderhield en die hij halsstarrig verachtte.

oooOooo

Trendsetters tijdens de
Arts & Crafts periode

 

William Morris(1834-1896) , Socialist, schrijver, ontwerper
W.N. Pugin(1812-1852) , Architect, vormgever, theoreticus
John Ruskin(1819-1900), Filosoof, kunstenaar, kunstcriticus
William R. Lethaby (1857-1931) , Vormgever, directeur Central School of Arts and Crafts Londen (1896)
Arthur H. Mackmurdo(1851-1942) , Architect, vormgever
Charles R. Ashbee(1863-1942) , Architect, vormgever
Charles F.A. Voysey(1857-1941) , Architect, vormgever (meubels) 
directeur Royal College of Art, Londen (1897-1898)
William De Morgan (1839-1917)) , Vormgever (keramiek)
Walter Crane (1845-1915) , Vormgever, rillustrator
Gustav Stickley(1857-1942) , Vormgever (meubels) ambachtsman
Charles P. Limbert (1854-1923) , Vormgever (meubels en verlichting)
Elbert G. Hubbard (1856-1915) , Voormalig zeepverkoper

oooOooo