Edward William Godwin

Edward William Godwin

Overzicht actieve loopbaan

Edward William Godwin (1833-1886) ging aanvankelijk in de leer bij William Armstrong, een civiel ingenieur, bouwmeester en architect in Bristol die bevriend was met de grote Britse ingenieur Isambard Kingdom Brunei (1806-1859).

In 1854 vestigde Godwin een bureau in Bristol, maar omdat hij maar weinig opdrachten kreeg, verhuisde hij in 1857 naar Ierland en ging daar samenwerken met zijn broer, die eveneens ingenieur was. Daar werkte hij aan het ontwerp van een spoorbrug en kreeg hij tevens zijn eerste grote architectonische opdracht, het ontwerp van St. Johnston’s Church in het graafschap Donegal.

In 1858 ontmoette hij de neogotische architect William Burgess (1827-1881) en een jaar later keerde hij terug naar Engeland. In de jaren ‘60 van de 19e eeuw voerde Godwin verschillende architectonische projecten uit, waaronder Northhampton Town Hall (1861).

Na zijn kennismaking met de japanse kunst op de “International Exhibition” in Londen in 1862 ging Godwin oosterse kunstvoorwerpen verzamelen, die aanleiding gaven tot de ontwikkeling van zijn Anglo-Japanse stijl.

In 1865 vestigde hij een bureau in Londen en ontwierp hij behang voor Jeffrey & Co., textiel voor Warner & Ramm, metaalwerk voor Messenger & Co., tegels voor Minton en meubilair voor de kortstondige Art Furniture Company (1867-1868). Hij ontwierp ook Anglo-Japans meubilair voor William Watts Artistic Furniture Warehouse, Gillow’s en Collinson & Lock. Tot zijn architectonische opdrachten behoorden Dromore Castle in Limerick (1866-1873), J. McNeill Whistlers White House in Chelsea (1877-1878) en huizen in lokale stijl in Bedford Park, West Londen (1876).

Door zijn verhouding met actrice Ellen Terry (1847-1928) raakte Godwin geïnteresseerd in kostuumontwerp en in 1884 werd hij benoemd tot directeur van Liberty & Co.’pas geopende modeafdeling, die vernieuwende “artistieke kleding” promootte. Godwin was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Estheticisme en de Anglo-Japanse stijl.

 
ooOoo

Chronologisch overzicht

Data Activiteiten

Gaat in de leer bij William Armstrong

1854 Vestigd bureau in Bristol

1857 Verhuist naar Ierland  Ontwerp spoorwegbrug ontwerp van St. Johnston’s Church

1858 Ontmoet Willam Burgess

1859 Keert terug nar Engeland

1861 Ontwerp Northhampton Town Hall

1862 Kennismaking met de Japanse kunst op de International Exhibition” in Londen ontwikkeling van zijn Anglo-Japanse stijl

1865 Vestigt zijn bureau in London
Ontwerpt behang voor Jeffey & Co,
Textiel voor Warner & Ramm
Metaalwerk voor Messenger & Co.,
Tegels voor Minton en Meubilair voor de kortstondige Art Furniture Company (1867-1868)
Ontwierp ook Anglo-Japans meubilair voor William Watts Artistic Furniture Warehouse, Gillow’s en Collinson & Lock).

1866 Dromore Castle in Limerick

1876 Bedford Park, West Londen

1877 McNeill Whistlers White House in Chelsea

1884 Directeur van Liberty & Co.’s 

 
ooOoo
Edward William Godwin
te koop op het internet
ooOoo
Edward William Godwin
te koop op het internet
ooOoo

Aanvullende informatie
over de inhoud of topics
op deze pagina’s vindt u
via onderstaande links

Peter Murdoch

Trendsetters tijdens het
Esthetic Movement 

Edward William Godwin (1833-1886), Engeland, Architect/vormgever

Owen Jones (1809-1874), Engeland, Vormgever

Christopher Dresser (1834-1904), Engeland, Vormgever/theoreticus

Oscar Wilde (1854-1900), Engeland, Schrijver

Gebroeders Gustave (1830-1898) en Christian (1840-1883) Herter:, USA, Vormgevers / interieurontwerpers

Louis Comfort Tiffany (1848-1933), USA, Vormgever/ambachtsman

François Eugène Rousseau (1827-1891), Frankrijk, Vormgever/glas en keramiek

ooOoo

Enkele realisaties