Zwitserse school

Zwitserse school

Historiek

De Zwitserse school (1950-1970)  had in de jaren ‘60 en 70 ook grote invloed op Amerikaanse ontwerpers, nadat de stijl over de hele wereld invloed had gekregen. De beweging begon in Zwitserland en Duitsland, maar reikte al snel over de grenzen en groeide uit tot internationale stijl met over de hele wereld talrijke aanhangers.

Het internationale succes van de school was mede het gevolg van de eendracht en orde die de stijl karakteriseren. Hun leer sloeg vooral aan in landen waar men twee of zelfs drietalig was, zoals in Canada en Zwitserland. De Zwitserse school maakte het voor ontwerpers mogelijk grote hoeveelheden informatie denkt bijvoorbeeld aan verkeersborden een eenduidige en coherente vorm te geven.

Ernst Keiler (1891-1968), vooral verantwoordelijk voor de disciplinaire kwaliteit waarmee de school bekend werd, meende dat de oplossing voor het ontwerpprobleem uit de inhoud moest komen. In de jaren ‘50 verspreidde de invloed van de stijl zich via het tijdschrift: Neu: Grapbic Design, dat in 1959 voor het eerst verscheen, terwijl het grafische werk van vertegenwoordigers van de Zwitserse School in 1939 op de Swiss National Exhibition ten toon werd gesteld.

Zwitserse school

te koop op het internet

Zwitserse school

te koop op het internet

Aanvullende informatie
over de inhoud of topics
op deze pagina’s vindt u
via onderstaande links

Peter Murdoch

Belangrijkste kenmerken

Gebruik van fotomontage

Schreefloze typografie

Gebuik van “witte ruimtes”

Objectieve fotografie (realistische beelden)

Asymmetrisch design op rasterstructuur waardoor een visuele eenheid wordt gecreëerd

Informatie gepresenteerd op een heldere en feitelijke manier want het ultieme doel is helderheid en orde

Overtuiging dat vormgeving een groot sociaal nut heeft en een belangrijke activiteit is; persoonlijke expressie en excentrieke oplossingen worden afgewezen voor een universelere en meer wetenschappelijke aanpak

Geloof dat de oplossing voor een vormgevingsprobleem in de inhoud ligt

 

Trendsetters Activiteiten

Ernst Keiler (1891-1968), Grafisch ontwerper, typograaf

Theo Ballmer( 1902-1965), Grafisch ontwerper

Adrian Frutiger (1928), Typograaf, grafisch ontwerper (belettering, borden, boekdesign, symbolen)

Max Miedinger (1910-1980), Typograaf

Walter Herdeg (1908), Grafisch ontwerper, redacteur, oprichter van Graphis