Zwitserse school

Zwitserse school

Historiek

De Zwitserse school (1950-1970)  had in de jaren ‘60 en 70 ook grote invloed op Amerikaanse ontwerpers, nadat de stijl over de hele wereld invloed had gekregen. De beweging begon in Zwitserland en Duitsland, maar reikte al snel over de grenzen en groeide uit tot internationale stijl met over de hele wereld talrijke aanhangers.

Het internationale succes van de school was mede het gevolg van de eendracht en orde die de stijl karakteriseren. Hun leer sloeg vooral aan in landen waar men twee of zelfs drietalig was, zoals in Canada en Zwitserland. De Zwitserse school maakte het voor ontwerpers mogelijk grote hoeveelheden informatie denkt bijvoorbeeld aan verkeersborden een eenduidige en coherente vorm te geven.

Ernst Keiler (1891-1968), vooral verantwoordelijk voor de disciplinaire kwaliteit waarmee de school bekend werd, meende dat de oplossing voor het ontwerpprobleem uit de inhoud moest komen. In de jaren ‘50 verspreidde de invloed van de stijl zich via het tijdschrift: Neu: Grapbic Design, dat in 1959 voor het eerst verscheen, terwijl het grafische werk van vertegenwoordigers van de Zwitserse School in 1939 op de Swiss National Exhibition ten toon werd gesteld.

Zwitserse School   (1950-1970)
Adrian Frutiger

Pop-Art   (1958-1972)
Space Age   (1960-1969)
Richard Sapper

Belangrijkste kenmerken

 • Gebruik van fotomontage
 • Schreefloze typografie
 • Gebuik van “witte ruimtes”
 • Objectieve fotografie (realistische beelden)
 • Asymmetrisch design op rasterstructuur waardoor een visuele eenheid wordt gecreëerd
 • Informatie gepresenteerd op een heldere en feitelijke manier want het ultieme doel is helderheid en orde
 • Overtuiging dat vormgeving een groot sociaal nut heeft en een belangrijke activiteit is; persoonlijke expressie en excentrieke oplossingen worden afgewezen voor een universelere en meer wetenschappelijke aanpak
 • Geloof dat de oplossing voor een vormgevingsprobleem in de inhoud ligt

Trendsetters en actoren

 • Ernst Keiler (1891-1968), Grafisch ontwerper, typograaf
 • Theo Ballmer( 1902-1965), Grafisch ontwerper
 • Adrian Frutiger (1928), Typograaf, grafisch ontwerper (belettering, borden, boekdesign, symbolen)
 • Max Miedinger (1910-1980), Typograaf
 • Walter Herdeg (1908), Grafisch ontwerper, redacteur, oprichter van Graphis