Restauraties van uw meubilair

Restauraties van uw meubilair

Antieke meubels: mooi…of gebruiksvoorwerpen….?

Meubilair heeft naast een artistiek doel ook een utilitair karakter. Doordat antieke meubels gebruiksvoorwerpen zijn, werden ze door de jaren heen aan heel wat invloeden blootgesteld.

Luchtvochtigheid, temperatuurschommelingen, gebruik, verplaatsen en verhuizen kunnen grote invloed hebben op het meubel. Daar bovenop is een meubel pas mooi als het “geleefd heeft” zoals men in het vakjargon zegt. Dit houdt in dat sporen van gebruik getolereerd worden en het meubel zelfs een uniek karakter geven.

Uitsluitend oude beproefde en reversibele technieken

Omdat ieder meubel een historische achtergrond heeft vinden wij het belangrijk dat we een werkwijze gebruiken die een maximale instandhouding garandeert van het meubel. Bovendien zorgen we ervoor dat iedere bewerking die we uitvoeren reversibel (omkeerbaar) is.

Hierdoor is het, ook in de toekomst, mogelijk om aan het meubel correcties en verbeteringen aan te brengen. Om deze reden gebruiken we uitsluitend de oude beproefde technieken die door de eeuwen heen door meubelmakers werden gebruikt. Nieuwe moderne technieken zijn meestal niet reversibel. Wanneer het fout loopt is een herstel niet meer mogelijk.

Bekijk enkele voorbeelden van uitgevoerde restauraties

Onze restaurateur

Onze restaurateur is niet alleen een prima vakman maar bovendien koestert hij uw oude meubels met veel liefde en zal hij alles in het werk stellen om het karakter van uw meubilair te bewaren.

Naast het beheersen van ambachtelijke vaardigheden is een gedegen technische kennis, inzicht in de historische achtergronden en een goede artistieke en ethische visie, vanzelfsprekend.

Na een restauratie in ons atelier is uw meubel dus MOOI EN UTILITAIR.

 Onze restaurateur Edwin Elskens legt de laatste hand met politoer op de oude manier aan een deur met een typisch stermotief van een laat 17de eeuwse Hollandse “Rankenkast”

Onze voornaamste werkzaamheden

Herstellen van fineerschade

 • Onze grote specialiteit: restauratie van gemarqueteerde meubels: Boulle-marqueterie, marqueterie met parelmoer, schildpad, ivoor en allerlei exotische houtsoorten: ebbenhout, amaranth, bois de rose, satijnhout, sycomore, etc…
 • Hoogwaardige restauraties van gefineerde meubels, zowel op vlakke als op gebogen en gewelfde oppervlakten.

Herstellen van de oppervlakte afwerking

 • Hoogwaardig politoeren op de oude wijze met eigen aanmaak van politoer. Dus geen commerciële politoer.
 • Afwerken met bladgoud en -zilver en de voorbereidende werken op oude wijze.
 • Beschilderen en bijkleuren van meubels met oude verf- en schildertechnieken en trompe-l’oeil.

Reconstrueren van ontbrekende onderdelen

 • Herstellen van schade van constructies van meubels en hun onderdelen met uitsluitend eigen gemaakte “dierlijke huidlijmen”
 • Draaien van tafelpoten, balustraden, onderdelen van kasten, etc. – Handgemaakte profielen en lijsten
 • Houtsnijwerk, reliëf, beelden, bijwerken van afgebroken en ontbrekende onderdelen
 • Beschadigde metalen onderdelen (hang en sluitwerk) op de oude wijze.

Pronkkast of erfenis?

Uw pronkkast of het antieke meubel dat u erfde wordt helemaal opgemaakt tot het weer dat prachtige stuk is dat het was toen het gemaakt werd. Uw oude meubels van op zolder krijgen een echt antieke uitstraling.

Uw Engelse, Franse, Vlaamse, Nederlandse, Hollandse, Italiaanse, Spaanse of Duitse meubels worden door onze restaurateur deskundig gerestaureerd omdat we de verschillende technieken kennen die gebruikt werden in de periode waarin uw meubel gemaakt werd.

 

Welke werkwijze volgen wij bij een restauratie?

Foto’s opsturen

Bij wijze van kennismaking vragen wij u om ons enkele foto’s van het meubilair dat u wil laten restaureren op te sturen.
Wij kunnen ons dan een idee vormen van de toestand van uw meubilair.
Vervolgens zullen we u contacteren om af te spreken wanneer onze restaurateur bij u langs kan komen.

Bezoek aan huis en opmaken van offerte

 • Onze restaurateur brengt een bezoek bij u om de toestand van uw meubel te bekijken en samen te overleggen op welke manier uw meubel kan of moet gerestaureerd worden.
 • Er wordt ter plaatse een offerte opgemaakt of u ontvangt ze enkele dagen later.
 • Voor deze offerte wordt een vergoeding gevraagd van 250 Euro,
  welke bij het bezoek van onze restaurateur cash voldaan wordt.
 • Deze som geldt als een voorschot. Ze wordt dus in mindering gebracht van de totale restauratiekosten.

Restauratie uitvoeren

 • Indien u akkoord bent met de offerte wordt afgesproken binnen welk tijdsbestek de restauratie kan uitgevoerd worden.
 • Het meubel wordt afgehaald en gerestaureerd en nadien terug bij u thuis afgeleverd.
 • De kosten van de restauratie worden betaald bij het afleveren van het gerestaureerde meubel.

Referenties

 • Vijf maal gaststandhouder op de Antiekbeurs van Vlaanderen in de St. Pieters Abdij te Gent met tentoonstelling van bijzondere restauraties.
 • Restaurateur voor het Hof,
 • De Belgische Adel,
 • Diverse diplomaten Restauraties van Antieke meubels in privaat bezit uit USA, Frankrijk, UK, Duitsland, Nederland, Luxemburg, Italie, Saoudi Arabie.

Wij voerden restauraties uit voor:

 • De Heer en Mevrouw Prins en Prinses de Ligne
 • Mevrouw Prinses de Mare Mevrouw Hellaers de Geest de d’Roodebachs
 • De Heer Baron Stanislas
 • De Heer Baron Hotard de Formenoire
 • De Heer Graaf de Bousis Mevrouw Barones Boulanger
 • De Heer Prins de Merode Kasteel van Beloil Chateau Val Duchesse Ambassadeurs van Portugal, Sri Lanka, Luxemburg en Zuid Afrika

Hebt u vragen over of problemen met uw antiek meubel, neem dan vrijblijvend contact op.

Naar het contactformulier