Waardebepalingen antiek verkopen antiek kopen
Antiekexperten.com

Handelaar-expert

Handelaar-expert

Daarmee zullen echter niet alle problemen met experts opgelost worden, want een groot deel van de mensen die actief zijn in al deze “expertengroeperingen”, zijn handelaars of sterk betrokken in het verhandelen van kunstwerken (bijvoorbeeld in een veilingzaal).

Het risico dat dergelijke “handelaars-experts” tegelijk rechter en partij zijn, is immers groot. Des te meer wanneer het bijvoorbeeld gaat om een slecht gedocumenteerde en zeer besloten kunsttak, zoals de Afrikaanse kunst uit Kongo of andere Afrikaanse landen. In dit geval is het gevaar reëel dat de zogenaamde experts, die tegelijk handelaar zijn, minder oog gaan hebben voor de authenticiteit van het ter expertise aangeboden stuk, dan wel om de mogelijkheid om het zelf te verhandelen of om de concurrentie uit te schakelen door het niet te authentificiëren.

Tarifering

Daar komt nog bij dat bijna alle expertises betaald moeten worden. De verschillende experts en de kamers waarin ze gegroepeerd zijn, hanteren allen hun eigen tarieven. Meestal is de prijs gekoppeld aan de geschatte waarde van het kunstwerk. Dit zet de deur open voor misbruiken. Immers hoe duurder een werk geschat wordt, hoe meer de expert verdient.

Daarom pleiten we er voor om expertises enkel te laten uitvoeren bij onafhankelijke experts, die bij de berekening van hun honoraria rekening houden met objectieve criteria, zoals aantal gepresteerde uren, reële onkosten etc….

© Copyright by Antiekexpert Karel Waegemans en
Axel Poels Hoofdinspecteur van de dienst kunstcriminaliteit van de Federale Politie Brussel