Verenigingen van experts

Verenigingen van experts

    • Vlaamse Vereniging van experten in Kunst en Antiquiteiten
    • Belgische kamer der Experten in Stripverhalen
    • Argus vereniging van kunstexperts

Dit is natuurlijk geen limitatieve lijst van “expertenverenigingen” en dat op zich is al veelzeggend. Wij hebben de indruk dat niet alleen iedereen zich “expert” kan noemen, maar dat ook meer en meer “expertenkamers, -groepen, … ” opgericht worden wat enkel maar tot resultaat heeft dat men door de bomen het bos niet meer ziet.

Wij zouden hier dan ook willen pleiten voor een zekere “unificatie” van al deze “expertengroeperingen” onder één koepel, bijvoorbeeld de Belgische Kamer van Deskundigen in Kunstwerken. Dit zou op zich de bestaande toestand al een beetje uitklaren. 

© Copyright by Antiekexpert Karel Waegemans en 
Axel Poels Hoofdinspecteur van de dienst kunstcriminaliteit van de Federale Politie Brussel