Vervalsingen

In de studie kunstvervalsingen vindt u de volgende topics:

 • Vervalsingen in de kunst doorgelicht
 • Theoretische overwegingen
 • Terminologie
 • Authenticiteit en restauratie
 • Ethische code van de restaurateur
 • De relatie opdrachtgever – restaurateur
 • Soorten vervalsingen
 • Welke kunstwerken worden vervalst?
 • Methoden om valse kunstwerken op te sporen
 • Door vervalsers gebruikte trucs
 • De rol van de expert
 • Het certificaat
 • De provenance
 • Verkooptechnieken van valse kunst
 • Conclusie
 • Bibliografie