Antiekexperten.com

Antiekexperten.com………..wie? wat? contact…….

Antiekexperten.com........   wie?   wat?   contact

Antiekexperten.com,
is een informatieve website
zonder commerciële doelstellingen
Wij handelen niet in antiek,
Wij kopen en verkopen geen antiek. 
Ik probeer een zo ruim mogelijk
informatiekanaal te bieden voor:
Antiek:   
waardebepalingen,
advies bij verkoop/veilen
en aankoop
 
Historiek, evolutie

Deze website werd opgezet in de periode (van 40 jaar) dat ik, meubel- en interieurgeschiedenis doceerde in alle instituten die antiekopleiding(en) gaven in Vlaanderen en Nederland.

De bedoeling van deze website was de cursisten een zo ruim mogelijk informatieplatform aan te bieden tijdens hun opleidingsperiode.

Momenteel ben ik gestopt met de opleidingen, ik ben pensioengerechtigd, maar heb ik besloten om deze website on-line te houden, ten behoeve van alle antiek-, kunst en design liefhebbers die nood hebben aan informatie en goede onafhankelijke raad.

De website wordt voortdurend inhoudelijk en grafisch aangepast.

Wie ben ik?

Meubelrestaurateur en actieve periode in de antiekbranche
Ik ben geboren en opgegroeid in een generatie van meubel restaurateurs.
Mijn overgrootvader, grootvader en vader hebben mij met veel toewijding en geduld de restauratiestiel aangeleerd.

Ik ben 50 jaar actief geweest in de antiekbranche.
In deze lange periode heb ik de waarde en de schoonheid van oude-, antieke en moderne artefacten leren kennen en vooral waarderen.

Docent meubel- en interieurgeschiedenis
Naast mijn activiteit in de antiekbranche heb ik gedurende 40 jaar meubel- en interieurgeschiedenis gedoceerd in zo goed als alle antiekopleiding(en) in Vlaanderen en Nederland. In deze periode zijn heel wat cursisten gaan werken in de antiekhandel of hebben een eigen zaak opgestart.

Lezingen over antiek
Bovendien heb ik ontzettend veel  lezingen over antiek (echt/vals, oud/nieuw, authentiek/kopie, waarde etc….) gegeven in culturele verenigingen (zoals Rotary, Lions Club en andere…), in vormingscentra voor volwassenen en in zo goed als alle Culturele Centra in Vlaanderen en Nederland.

Activiteiten zoals “kunst of kitsch?”, “rijker dan je denkt?”
Ik verleen ook vaak mijn medewerking aan activiteiten in de trend van “kunst of kitsch?”, “rijker dan je denkt?” en dit zowel in Vlaanderen als in Nederland. Van de meegebrachte objecten wordt dan de waarde geschat en indien mogelijk de historiek en de ouderdom bepaald.

Advies bij aankoop en verkoop
Ook geef ik advies bij het aankopen en verkopen van oude en antieke objecten.

Ik ben een onafhankelijk antiekexpert.
Ik heb geen commerciële binding(en) 
met de antiekhandel. 
Ik koop en verkoop geen antiek,
Ik handel dus niet in antiek.
Ik kan u wel een
objectieve
 beoordeling en waardebepaling
geven van uw oude of antieke stukken.
Ik kan u ook advies geven
als u een oud of antiek stuk
wil kopen/verkopen of veilen

A T T E N T I E

Opkopers, brocanteurs, 
(zgn.) antiekexperten en antiekhandelaars

BEWEREN u de HOOGSTE PRIJS te betalen
voor uw oude of antieke stukken.

Maar ze moeten uw stukken 
NOG KUNNEN DOORVERKOPEN

Daarom geven ze u altijd een
ZO LAAG MOGELIJKE PRIJS.

Dus: hoe lager deze prijs hoe
MEER WINST ZE MAKEN  

U doet er altijd beter aan om uw stukken te veilen
in een goede on-line veilingsite of een goed veilinghuis.
Hierdoor vermijdt u dat tussenpersonen met de winst gaan lopen.
Maar ga niet onvoorbereid verkopen of veilen.
Zorg dus dat u vooraf de werkelijke, 
de huidige waarde kent van uw stukken. 

En die kunnen wij u geven.
U vindt meer info op deze pagina 
Van welke objecten kan ik u een waarde geven?

Ik bied mijn kennis en ervaring aan, aan iedereen die vragen heeft i.v.m. oude en antieke Europese decoratieve objecten zoals: meubilair, aardewerk, glazen voorwerpen, porselein, schilderkunst, grafieken, beelden, klokken, siervoorwerpen in tin, koper, brons.

Van alle andere objecten kan ik – proberen – om u een waarde te geven 

Hoe dient u te werk te gaan?
Wilt U contact opnemen om de waarde van uw stukken te weten
ga dan naar deze pagina;

Hoe contact openmen om een waardebepaling aan te vragen

Wat kan ik voor u doen?

Ik bied nu mijn kennis en ervaring aan, aan iedereen die vragen heeft ivm. oude en antieke Europese decoratieve objecten zoals meubilair, aardewerk, glas, porselein, schilderkunst, grafieken, beelden, klokken, siervoorwerpen in tin, koper, brons.

Informatie opzoeken over uw oude- of antieke objecten.
U kunt op mijn antiek kennis beroep doen om allerlei informatie en de waarde op te zoeken van uw antieke, artistieke, decoratieve of oude voorwerpen. Voor zover dit binnen mijn mogelijkheden ligt, kan ik

  • de ouderdom,
  • de maker, de herkomst,
  • de fabricatieplaats- en methodes,
  • de huidige staat, de conservatie,
    de renovatie– of restauratie en
  • last but not least de waarde voor u opzoeken.

Ik vraag hiervoor een (kleine) vergoeding welke uitsluitend gebruikt wordt is om deze website up-to-date houden. Via deze kleine vergoeding kunt u aantonen dat u mijn opzoekingswerk apprecieert.

Wat kost een expertise/waardebepaling

Nadat we uw formulier en uw foto’s ontvangen hebben
ontvangt u een vrijblijvende offerte met het verzoek om
een kleine bijdrage te storten voor de geleverde prestaties.
Een of enkele objecten doen we gratis.

Als u akkoord bent met deze offerte zullen we u vragen om de bijdrage te storten.

Na ontvangst van de bijdrage worden de waarden opgezocht en ASAP verstuurd per email

Contactgegevens

Antiekexperten.com
Karel Waegemans
Tel:   +32 486 161 815
Tel:   +352 621 549 045
E-mail: antiekexperten@telenet.be