Antiekexperten.com

Welke elementen bepalen de waarde van antiek

Welke elementen bepalen de waarde van een antiek stuk?

Uw antiek verkopen aan  de  “HOOGSTE PRIJS“…

Iedereen uit  de antiekbranche belooft u
de  “HOOGSTE PRIJS” te betalen voor uw antiek.

MAAR IS DAT WEL ZO?

Hoeveel is uw antiek NU WERKELIJK waard
WAAR en HOE krijgt u
de BESTE PRIJS voor uw antiek?

wij vertellen het u….. 

Hoe contact opnemen om de waarde
 te weten 
van uw antieke stukken

Welke elementen bepalen de waarde van een antiek stuk?
1. Historische en geografische aspecten
2. Technische aspecten
3. Economische en tijdsgebonden aspecten

(zie verder voor meer details)

1. Historische en geografische aspecten
 • De ouderdom
  Is het stuk uit de 16de, 17de, 18de eeuw etc…
  m.a.w. hoe ouder uw antiek stuk is hoe waardevoller
 • De oorsprong…
  Is het land, de streek, het atelier, de manufacture, de school
  gekend of op dit momemt in de belangstelleing
  dan stijgt de waarde van het object
 • De zeldzaamheid….
  is het een ”piéce unique” dan stijgt de waarde van het object 
  is het een veel voorkomend object dan is de waarde eerder gering.
 • Het al dan niet bekend zijn van de maker, schilder, ébènist, artisan
  m.a.w. Is het artefact gesigneerd dan is de waarde veel hoger
 • De afkomst….
  Wie waren de vroegere eigenaars?
  is het object bvb. van een personaliteit, een VIP, een politicus, een filmster, etc….
  dan stijfgt de waarde van het object
 • Primeur, of modelstuk
  Is het object bvb. voor een tentoonstelling gemaakt
  heeft het model gestaan voor andere objecten
  dan stijgt de waarde van het object.
2. Technische aspecten
 • De gebruikte materialen,
  Is het stuk gemaakt in dure materialen dan stijgt de waarde
  Is het stuk gemaakt in goedkope materialen dan daalt de waarde
 • De decoratie,
  Is de decoratie moeillijk toe te passen dan stijgt de waarde
  Is de decoratie makkelijk toe te passen dan daalt de waarde
 • De handwerkzaamheden
  Zijn de handzerkzaamheden moeilijk moeilijk toe te passen dan stijgt de waarde
  Zijn de handzerkzaamheden moeilijk gemakkelijk toe te passen dan daalt de waarde
 • De conservatie 
  Is het object goed bewaard door de tijd dan stijgt de waarde
  is het slecht onderhouden dan daalt de waarde
 • De restauratie,
   is het stuk gebleven zoals het genmaakt is, dus nog origineel, dan stijgt de waarde.
  Zijn er restauraties uitgevoerd dan daalt de waarde
 • Renovatie,
  Zijn er kleine of nieuwe onderdelen toegeveogd aan het object dan daalt de waarde
 • Herstellingen
  Zijn er serieuze of eerder grote herstellingen uitgevoerd aan het object dan daalt de waarde

Hebt een of meerdere “oude of antieke objecten” dan kunt u die het beste verkopen op een goede online veilingsite. 

U schakelt dan tussenpersonen uit die winst maken achter uw rug
(boedelopkopers, 
brocanteurs, die zich vaak uitgeven voor antiekexpert, etc…..

Let op:
Bijna alle opkopers, brocanteurs, antiekhandelaars
BEWEREN u de HOOGSTE PRIJS te betalen voor uw antieke stukken.


Maar ze moeten uw stukken NOG KUNNEN DOORVERKOPEN.

Daarom geven ze u altijd een ZO LAAG MOGELIJKE PRIJS.
Hoe lager deze prijs is hoe MEER WINST ZE MAKEN

Uiteraard zijn er veel online veilingsites.
Maar meestal gaat het om all-round sites die alles veilen.
Antiek is vaak maar een klein onderdeel van hun aanbod.

U doet er dus beter aan te opteren voor een on-line site 
die gespecialiseerd is in oude en antieke objecten. 

Momenteel is dit de beste online veiling site voor oude voorwerpen en antiek,
Wilt u uw antiek of oud object verkopen klik dan op een van bovenstaande link.

Dit is een internationaal georiënteerde veilingsites gespecialiseerd in oude en  antieke objecten.
Bovendien kan deze veilingsite rekenen op zeer veel bezoekers (15 miljoen per maand).

Bij veilingen is het potentieel aan bezoekers cruciaal.
Immers hoe meer bezoekers hoe meer er zal
geboden en
tegen geboden worden om uw object te kunnen verwerven.
En dit komt U ten goede als verkoper. Advies om te verkopen of te veilen, 

Verkiest u toch liever om uw stukken te verkopen/veilen via een klassiek veilinghuis dan kunnen we u, na een waardebepaling advies geven waar u uw oude of antieke stukken het beste kunt veilen. Wij zoeken dan het veilinghuis dat, afhankelijk van uw stukken, het beste kan inspelen om uw stukken te veilen. Er zijn nml. veilinghuizen die zowel oude als antieke stukken aanbieden in aangepaste veilingen.