Hoeveel is mijn antiek waard?

Hoeveel is mijn antiek
(vandaag nog) waard?

Waardebepalingen……

Ik wil u graag helpen om de waarde van uw antieke objecten op te zoeken bij een erfenis, een verdeling, als raadgever bij aankoop/verkoop van antiek,

Gratis waardebepalingen
Hoedt u voor (boedel)opkopers,  tweederangs antiquairs en brocanteurs die u een gratis waardebepaling aanbiedenZij geven u alleen een gratis waardebepaling als ze zeker zijn dat u uw stukken aan hen verkoopt. Maar let op: ze geven u dus altijd de laagste prijs. Ze doen altijd alsof uw stukken gedemodeerd zijn: “er is geen belangstelling meer voor ”    etc….. om daarna uw stukken door te verkopen met zeer veel winst.

Als ik u een waardebepaling geef, krijgt u van mij drie waarden:
1. De inkoopwaarde: dit is wat (boedel)opkopers,  (tweederangs) antiquairs en brocanteurs u willen/kunnen betalen.
Meestal is dit niet meer dan 20 à 30% van de aankoopwaarde,
2. De veilingwaarde: dit is de prijs die u moogt verwachten als u de stukken laat veilen,
3. De aankoopwaarde: dit is de prijs die u zou moet betalen als u een zelfde of vergelijkbaar stuk wenst aan te kopen bij de antiekhandelaar of in een galerij. Men noemt dit soms ook de galerijprijs.

Van welke objecten kan ik u een waarde geven?
Ik bied mijn kennis en ervaring aan, aan iedereen die vragen heeft i.v.m. oude en antieke Europese decoratieve objecten zoals: meubilair, aardewerk, glazen voorwerpen, porselein, schilderkunst, grafieken, beelden, klokken, siervoorwerpen in tin, koper, brons.
Van alle andere objecten kan ik proberen om u een waarde te geven

Hoe werk ik?
Hoe kan ik u helpen?
Hoe gaat u te werk?

Een inboedel kan bestaan uit::
1. Waardevolle voorwerpen (echt antiek uit de tijd 17e en 18e eeuw),
2. Minder waardevolle voorwerpen (antiek op latere datum gemaakt 19e eeuw)  en
3. Waardeloze voorwerpen (commerciële en in grote getallen gemaakte siervoorwerpen 20ste eeuw) .

Daarom stel ik voor om eerst foto’s te bezorgen van ALLE STUKKEN waar u de waarde wil van weten. Aan de hand van deze foto’s kan ik dan samen met u overleggen wat de voordeligste manier is om de waarde te bepalen.

Wilt U met ons contact opnemen om de waarde te weten van een of meerdere oude of antieke voorwerpen ga dan als volgt te werk:

Vul EERST onderstaand formulier in:
De nieuwe privacywetgeving (GDPR – AVG) verplicht ons om uw toelating te vragen om uw persoonsgegevens op te slaan.

Contactformulier om de waarde van uw objecten op te vragen

Het invullen van onze formulieren gaat in 2 stappen:
1. Na het verzenden van het formulier ontvangt u een e-mail in uw mailbox.
2. Klik op de link in deze e-mail om uw e-mail-adres te bevestigen.

Na bevestiging ontvangt u een kopie van uw aanvraag in uw mailbox.
Vervolgens kunt u foto’s bezorgen. (zie volgende stap)

U mailt ons foto’s van elk stuk waar u de waarde van wil weten
zie Enkele foto’s voor een waardebepaling versturen via email  
zie Meerdere foto’s versturen via WeTransfer.com

Nadat we uw formulier en uw foto’s ontvangen hebben nemen we contact op met u.

Kostprijs van de waardebepaling
Het is gebruikelijk in de antiekwereld dat zgn. experten voor een waardebepaling een zeker percentage vragen van de geschatte waarde. Dus hoe hoger uw stukken geschat worden hoe meer u hen moet betalen.

Ik vindt dit niet eerlijk en doe hier niet aan mee. 

Ik zal u altijd proberen te helpen op een verantwoorde wijze en de voordeligste manier. Ik vraag voor een waardebepaling een kleine vergoeding. De kleine vergoeding die wij vragen voor een waardebepaling is enkel en alleen bedoeld om de kosten voor het onderhoud en het actualiseren van deze website mogelijk te maken.

Indien u graag meer informatie wenst,
doet u er goed aan om contact op te nemen.

Ik kan dan samen met u – vrijblijvend – overleggen hoe ik u kan helpen.