Antiekexperten.com

Privacybeleid

Privacybeleid

GDPR – AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de nieuwe  GDPR wetgeving. We vinden het belangrijk dat u weet welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en hoe u deze kan beheren, opvragen en verwijderen indien gewenst. We zorgen er zowel technisch als organisatorisch voor dat wij en externe dienstverleners waar we (soms) beroep op (moeten) doen zich houden aan de voorschriften betreffende de gegevensbescherming.

Wie is antiekexperten.com?
Antiekexperten.com, is een informatieve website zonder commerciële doelstellingen, m.a.w. wij kopen en verkopen niet.  Wij proberen een zo ruim mogelijk informatiekanaal te zijn voor de verkop van uw antiek.

Deze website werd gelanceerd in de periode dat ik, Karel Waegemans, meubel- en interieurgeschiedenis doceerde in alle instituten waar antiekopleiding(en) gegeven werd in Vlaanderen en Nederland. Bedoeling van deze website was de cursisten een zo ruim mogelijk informatieplatform aan te bieden tijdens hun opleidingsperiode. De website is ondertussen voortdurend inhoudelijk en grafisch aangepast. Momenteel ben ik gestopt met de opleidingen, maar heb ik besloten om de website on-line te houden, ten behoeve van alle antiek-, kunst en design liefhebbers.

Onze activiteit:
informatie opzoeken over uw oude- of antieke objecten.
U kunt op mijn kennis beroep doen om de waarde en informatie op te zoeken van uw antieke, artistieke, decoratieve of oude voorwerpen. Voor zover dit binnen mijn mogelijkheden ligt, kan ik de waarde, de ouderdom, de maker, de herkomst, de fabricatieplaats- en methodes, de huidige staat, de conservatie, de renovatie- of restauratie etc… voor u opzoeken. Ik vraag hiervoor een (kleine) vergoeding welke uitsluitend gebruikt wordt is om de website te onderhouden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarvoor?
Wanneer u contact opneemt, via email, telefoon, of onze contactformulieren om een activiteit zoals hierboven vernoemd voor u uit te voeren, verzamelen en verwerken we enkel die persoonsgegevens die u ons zelf ter beschikking stelt zoals: uw voor- en familienaam, adres, telefoon- en/of gsm-nummer en e-mailadres in ons systeem. We gebruiken deze gegevens om de overeenkomst correct uit te kunnen voeren, om de service te verlenen en om u nog extra informatie na de service te garanderen.

Nieuwsbrief
Wij versturen zeer occasioneel nieuwsbrieven. Indien er nieuwe informatie beschikbaar is wordt u hierop geattendeerd door een vermelding op de homepage.

Contactformulier
Indien u persoonsgegevens meegeeft bij het invullen van een contactformulier op onze website dan zullen deze gegevens enkel gebruikt worden om u een correct antwoord te geven op de vraag die u formuleert in het contactformulier.

Gebruik van cookies
Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat geplaatst worden en door uw internetbrowser opgeslagen worden. Cookies kunnen niet gebruikt worden om een persoon te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Google Analytics-cookies
Wij gebruiken enkel cookies om te analyseren welke pagina’s u bezoekt. Hierbij maken wij gebruik van de online-tracking diensten van Google Analytics, een dienst voor de analyse van websites van Google Inc. Alle gegevens die we door middel van deze analyses verzamelen zijn geen persoonsgegevens en zijn dan ook volledig anoniem. Uw IP-adres wordt nml. anoniem gemaakt bij het tracken. Wij hebben  een bewerkers overeenkomst met Google afgesloten waarin we overeenkwamen dat we Google Analytics-cookies gebruiken, waarbij het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd wordt. Ook hebben we bij Google Analytics “gegevens delen” uitgezet en maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van deze tracking-cookies.

U kunt uw internetbrowser instellen zodat cookies niet worden geaccepteerd, u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (help-functie). Hou er rekening mee dat de kans bestaat dat er hierdoor bepaalde grafische elementen niet correct worden getoond of dat bepaalde applicaties niet volledig werken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met de cookies die wij gebruiken bij Google Analytics

Lijst van gebruikte cookies op onze websites:
Naam:        Beschrijving
_ga             Google analytics tracking cookie
_gat_UA-    Google analytics tracking cookie
_gid:           Google analytics tracking cookie
has_js        Geeft aan of de huidige browser javascript kan uitvoeren,

Links naar andere websites
Onze Privacy- en Cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat websites van derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Indien u om een dienst verzoekt worden uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de dienst uit te voeren of maximaal 6 maanden bewaard. Indien we een derde partij moeten inschakelen worden uw gegevens bewaard, tot de dienst met de derde partij is afgerond of met een maximum van 6 maanden. Indien u wij een onkostennota of factuur moeten maken wordt deze bewaard volgens de wettige voorschriften.

Website protectie.
Om mijn website te beschermen tegen ongewenste bezoekers, gebruik ik een zgn. Firewall (WAF of Web Application Firewall). Deze software (Wordfence) detecteert of een niet geautoriseerde bezoeker probeert te infiltreren in de website met de bedoeling om schade aan te brengen.Wij hebben dan ook het 
Data Processing Agreement (“DPA”) en de Standaard Contractuele Clausules ondertekend om de respectieve verantwoordelijkheden vast te stellen tussen de Defiant-klant (als de verantwoordelijke voor de verwerking) en Defiant. zelf (als de gegevensverwerker).

Binnen deze Firewall worden de volgende cookies gebruikt:

  • wfwaf-authcookie- (hash),
    deze cookies wordt gebruikt door de Wordfence-firewall om een mogelijkheidscheck uit te voeren van de huidige gebruiker voordat WordPress is geladen. Met deze cookie kan de Wordfence-firewall ingelogde gebruikers detecteren en hen meer toegang verlenen. Het stelt Wordfence ook in staat om niet-ingelogde gebruikers te detecteren en hun toegang tot beveiligde gebieden te beperken. De cookie laat de firewall ook weten welk toegangsniveau een bezoeker heeft om de firewall te helpen slimme beslissingen te nemen over wie toe te laten en wie te blokkeren.

  • wf_loginalerted_ (hash),
    deze cookies wordt gebruikt om de Wordfence-beheerder op de hoogte te stellen wanneer een beheerder zich aanmeldt vanaf een nieuw apparaat of een nieuwe locatie.

  • wfCBLBypass.
    deze cookies geeft site-eigenaren een manier om bepaalde gebruikers uit geblokkeerde landen toe te laten, ook al is hun land geblokkeerd.

De gegevens die verkregen worden door deze Firewall worden zolang bewaard als nodig blijkt en een jaar lang bewaard. Als blijkt dat aanvallers staken met het aanvallen van mijn websites zullen de blokkades tegen hen verwijderd worden uit ons systeem.

Delen van uw persoonsgegevens
We delen uw gegevens met een derde partij enkel en alleen en na uw uitdrukkelijke toestemming  en als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een dienstverlening (zie hoger: onze activiteit) of een dienst-na-verkoop. Bijvoorbeeld: als we beroep moeten doen op een collega, technieker, dienst of specialist binnen de kunst- of antiekbranche. Indien we voor het oplossen van een probleem een externe partner – moeten – inschakelen, dan delen we, enkel als het nodig is, met deze partij de nodige persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren (naam, adres, telefoonnummer, email etc…). In alle andere gevallen geven wij uw persoonsgegevens niet aan derden. Wanneer we hiertoe wettelijk of door een gerechtelijk bevel verplicht zijn, zullen wij uw gegevens aan de bevoegde instanties ter beschikking stellen.

Uw persoonsgegevens opvragen, corrigeren of verwijderen
U kan te allen tijde uw persoonsgegevens opvragen, corrigeren of laten verwijderen via brief of dit e-mailadres: privacy@antiekexperten.com.
Bij deze aanvraag dient u een recto-verso kopie (scan) van uw identiteitskaart in te sluiten.

Beveiliging
Ik bewaar uw gegevens op mijn beveiligde server (encryptie, paswoord). Om uw gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, wijziging, onbevoegde toegang of verspreiding door onbevoegde personen hebben we de nodige organisatorische en technische maatregelen getroffen.

Wie heeft toegang tot deze gegevens?
Alleen ik, Karel Waegemans webmaster van deze site, heb toegang tot deze gegevens.
Ondanks regelmatige controles is een volledige beveiliging tegen alle mogelijke risico’s niet mogelijk.

Contactgegevens
Antiekexperten.com
Karel Waegemans,
Tel: +352 621 549 045
E-mail: 
antiekexperten@telenet.be of privacy@antiekexperten.com